Den årlige oprensning af drænbrønde
for sand og slam d. 24 april 2008

 

Her klargøres pumpen mens formanden får besked fra
Schak Gaardes, der desværre er en time forsinket.

Da vi venter på Schak Gaardes, går vi i gang med
de svært tilgængelige brønde. Her B3.

Brønd A1 er pumpet næsten tom for vand. Det giver luft i
systemet, så slammet bliver trukket ud i brøndens bundfang.

Schak Gaardes er ankommet og er i fuld gang
med at rense brønd A5.

Her bliver brønd B2 oprenset.

Så går turen til brøndene på det fredede areal
 i det skønne forårsvejr.

I forgrunden ligger det oprensede sand og slam  fra brønd  A9

Efter en ordentlig omgang slam fra A9, viser sekretæren
det næsten rene drænvand, som kommer ud af drænet.

Nederst i billedet ses slangen med oppumpet slam
fra brønd A10.

Gad vide om formanden og sekretæren
 har fået øje på noget spændende?

Brønd A11 var ikke så slem. Der var kun en smule slam.

Drænudløbet på stranden er gravet frit,
og der kom masser af vand ud.