Drænrensning 20 juni 2007

Formanden og sekretæren trak i arbejdstøjet og rensede sandfanget i vores drænbrønde.

Enkelte steder blev der fundet meget sand, men generelt var det som forventet med sand.