21 november 2007
Drænudløbet på stranden er tilstoppet ca. 11 m. fra vandkanten
 og ca. 2 m. fra den tildækkede brønd.
 Sekretæren og kassereren gik til opgaven med
 godt humør, selvom det var koldt og blæsende.
_______________________________________________________________

Der kommer ikke ret meget vand ud fra drænet.Efter ca. 15 min. var dækslet fundet og fritlagt.


Drændækslet løftes op med det resultat, at det falder fra hinandenJernet i brønddækslet er gennemtæret og betonen er mør.


Vandet står højt i brønden, så der må pumpes før afgangsrøret blev fundet.


Det viste sig, at det var to store klumper tang, der blokerede i afløbet


Efterbehandling: spuleslangen føres igennem drænrøret med tryk på.


Nyt dæksel er lagt på og der dækkes til igen.