Som det fremgår af vedhæftede billeder var der atter behov for rensning af såvel brønde som drænrør ved udløbet.
Denne gang brugte vi (Jens og Jørn) ca. tre timer d.05-12-07 inden problemerne var løst og vandet atter strømmede ud i bugten.
Den skjulte brønd samt røret fra samme til selve udløbet var stoppet med tang.
Denne tilstopning er dog sket inden påmontering af 90-graderrøret!
Forhåbentlig vil denne rørbøjning forhindre nye tilstopninger, men det kan kun tiden vise.
Pumpen knoklede løs i ca. to timer så omfattende mængder vand blev pumpet direkte i bugten.
Som det ses af billederne af "græsbrønden" har vandstanden nu et næsten normalt niveau.
Dette var også tilfældet den 07/12-07 på trods af omfattende regn.
Dagen efter fungerede alt heldigvis, og omfattende mængder drænvand væltede ud i bugten.
Vandstanden i brøndene langs Bakkelyvej er normal og man kan tydeligt se, at vandtransporten sker hurtigt og uhindret.

Det var ikke meget vand, der kom ud af røret inden rensningen
Vandstanden i "græsbrønden" inden røret blev renset.


Øv. Vi har lige renset brønden for 14 dage siden


Så er der igen gang i pumpen

Vandstanden i "græsbrønden" efter røret er renset.
vandstanden ved start