Bakkely 6 Marts 2009

Efter en vinter med meget regn var bestyrelsen meget spændt på, om vores anstrengelser med nyt drænanlæg i sommeren 2008 i det sydøstlige hjørne af grundejerforeningen, havde den forventede effekt på grundvandstanden.
Det ser ud til, at drænet virker efter hensigten og at grundvandstanden er sænket. Samtidig ser det ud til, at drænet også har en vis effekt på den nordøstlige del af grundejerforeningen.
Det kan vi kun glæde os over, og over at vores sommerhuse ikke står i vand, som i 1994. (Se fotoside)

Vi fik også flyttet høfdestenene lidt længere op på stranden, så drænudløbet ikke stener/lukkes så hurtigt til.

Her er nogle udvalgte brøndes grundvandstand og et par billeder fra stranden.